Kontakty

Predaj, nákup agrokomodít, služby pozberovej linky
Ing. Peter Pastorok
mobil: +421 915 213 708
e-mail:pastorok@klasfarm.sk
Predaj živočíšnej výroby
Ing. Peter Slovák
mobil: +421 904 437 755
e-mail:slovak@klasfarm.sk
Mechanizácia
Ing. Martin Tibenský
mobil: +421 904 504 752
e-mail:tibensky@klasfarm.sk
Iné otázky
e-mail:info@klasfarm.sk
KONTAKTY
Predaj, nákup agrokomodít, služby pozberovej linky
Ing. Peter Pastorok
mobil: +421 915 213 708
e-mail: pastorok@klasfarm.sk
Predaj živočíšnej výroby
Ing. Peter Slovák
mobil: +421 904 437 755
e-mail: slovak@klasfarm.sk
e-mail: info@klasfarm.sk