Kukuričné bludisko

V roku 2022, s cieľom priniesť do regiónu Lučenca a Veľkého Krtíša niečo nové a netradičné, sme vybudovali dve Kukuričné bludiská, a to v Dolnej Strehovej a v Lučenci. Zámerom bolo okrem tradičného poľnohospodárstva ukázať, že aj v poľnohospodárstve sa dajú robiť zábavné a zaujímavé projekty. Taktiež sme chceli touto cestou poďakovať našim prenajímateľom pôdy za ich dôveru.

Uvedomujeme si, že bez dôvery vlastníkov pôdy sa poľnohospodárstvo robiť nedá. Myšlienka vzniku kukuričných bludísk vznikla dávnejšie, reálne sme však s prípravou bludísk začali cca 3 mesiace pred otvorením. Okrem samotnej výsadby, čo bola ta najľahšia vec, bolo za tým mnoho ďalšej práce. Do prípravy sme zapojili aj študentov, ktorý sa podieľali hlavne na programovaní a vývoji webového kvízu. Samotný výsledok je hlavne tímová práca všetkých kolegov a sme nesmierne radi, že sa nám to podarilo spustiť aj napriek problémom. Proti nám bolo hlavne počasie, lebo veľmi málo pršalo a kukurica nechcela rásť.

Mottom našich bludísk v roku 2022, bolo priblíženie poľnohospodárstva prioritne deťom, teenagerom a samozrejme aj dospelým, prostredníctvom kvízu, aby si uvedomili, že mať potraviny na stole nie je až také samozrejme a je za tým kus práce všetkých ľudí, ktorí pracujú v tomto odvetví.

Druhým cieľom je priniesť krajší obraz o Slovenských poľnohospodároch, vzhľadom na to, že v poslednej dobe bolo dosť negatív na tento sektor. V ďalších rokoch chceme v tejto myšlienke pokračovať a každý rok priniesť niečo nové a zaujímavé našim návštevníkom z oblasti poľnohospodárstva.

Kukuričné bludisko 2023

Zatvorené, tešíme sa na vás opäť o rok.

KONTAKTY
Predaj, nákup agrokomodít, služby pozberovej linky
Ing. Peter Pastorok
mobil: +421 915 213 708
e-mail: pastorok@klasfarm.sk
Predaj živočíšnej výroby
Ing. Peter Slovák
mobil: +421 904 437 755
e-mail: slovak@klasfarm.sk
e-mail: info@klasfarm.sk